+
Tulosta
Etusivu

Tonttijako

Tonttijako tai sen muutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta tai kaupungin aloitteesta.

Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle.

Tonttijaolla osoitetaan, miten korttelialue jaetaan tonteiksi, ajoyhteys tonteille ja mahdollisten maanalaisten johtojen sijainti. Tonttijakoa laadittaessa pyritään ottamaan huomioon olemassa olevat kiinteistörajat.Tonttijaosta laaditaan kartta, josta ilmenevät mm. tonttien numerot, pinta-alat, rajojen mitat sekä kiinteistöt ja määräalat, joista tontit muodostuvat.

Tonttijakoehdotuksesta informoidaan aina maanomistajaa ja rajanaapureita sekä pyydetään hyväksyminen suunnitelmalle joko henkilökohtaisesti kirjeellä tai vaihtoehtoisesti ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ennen hyväksymistä.

Tonttijaon laatii toimitusinsinööri ja tonttijaon hyväksyy kiinteistöinsinööri.Tonttijaon laatimisesta syntyneet kustannukset maksaa hakija. Laatimiskulut ovat 450 euroa.

Oikopolut

Tonttijakohakemus (pdf, 0.06 Mt)
Esimerkki tonttijakokartasta (pdf, 0.54 Mt)


Asiakaspalvelu

Kiinteistörekisterin hoitaja Timo Koskela

p. 06 416 2603, timo.koskelaseinajoki.fi

Kartastoinsinööri Seija Perasto (tonttijaot, tontit)
p. 06 416 2377, 040 774 8679, seija.i.perastoseinajoki.fi

Toimitusinsinööri Kristiina Krigsholm (yleiset alueet)
p. 06 416 2097, 040 774 8760, kristiina.krigsholmseinajoki.fi

Kiinteistöinsinööri Mirja Jatkola

p. 06 416 2378, 044 4255 083, mirja.jatkolaseinajoki.fi