+
Tulosta
Etusivu

Tontin lohkominen

Omistatko määräalan kaava-alueella?

Jos olet hankkinut määräalan kiinteistöstä, hae lainhuuto saannollesi 6 kk:n aikana kaupanteosta. Seinäjoella tehtyihin kauppoihin haetaan lainhuuto Pohjanmaan maanmittaustoimistolta.
Myönnettyään lainhuudon Pohjanmaan maanmittaustoimisto lähettää kiinteistöinsinöörille tiedon kaava-alueella olevista määräaloista mittaustoimenpiteitä varten. Jos määräala vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaan tehdyn tonttijaon mukaista tonttia (ns. kaavatonttia), tontin lohkominen käynnistyy automaattisesti.


Lohkomaton tontti on rakennuskiellossa!

Mikäli tontti ei muodostu pelkästään omistamastasi määräalasta, tulee tontti ennen lohkomista hankkia kokonaisuudessaan omistukseesi joko vapaaehtoisilla kaupoilla tai tontinosan lunastamisella.
Jos tontti muodostuu maarekisterikiinteistöstä, tai useista kiinteistöistä tai määräaloista, on tontin lohkomista haettava joko vapaamuotoisella hakemuksella tai oheisella lomakkeella.

Tontin lohkomistoimituksessa erotettava alue merkitään maastoon ja pidetään toimituskokous.
Erotettu tontti muodostetaan kiinteistöksi merkitsemällä se kiinteistörekisteriin, jonka jälkeen tontti on rakennuslupakelpoinen.

Tontin lohkomismaksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan.

Oikopolut

Toimitushakemus (pdf, 0.02 Mt)

Asiakaspalvelu

Kiinteistörekisterin hoitaja Timo Koskela

p. 06 416 2603, timo.koskelaseinajoki.fi

Kartastoinsinööri Seija Perasto (tonttijaot, tontit)
p. 06 416 2377, 040 774 8679, seija.i.perastoseinajoki.fi

Toimitusinsinööri Kristiina Krigsholm (yleiset alueet)
p. 06 416 2097, 040 774 8760, kristiina.krigsholmseinajoki.fi

Kiinteistöinsinööri Mirja Jatkola

p. 06 416 2378, 044 4255 083, mirja.jatkolaseinajoki.fi