+
Tulosta
Etusivu

Veneskosken osayleiskaava 2030

Kaavakartta ja kaavamerkinnät (pdf, 1.23 Mt) Kaavaselostus (pdf, 10.25 Mt)

Valmisteluvaihe ja selvitykset

20.4.2010 Kaupunkisuunnittelujaosto päätti käynnistää kaavan
21.6.2010 Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle rakennus- ja toimenpidekieltoa
28.6.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennus- ja toimenpidekiellon
20.6.2011 Yleisötilaisuus
20.10.-11.11.2011 OAS ja siihen liittyvä aineisto ja selvitykset nähtävillä
27.8.-25.9.2012 Kaavaluonnos nähtävillä
19.8.2013 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
29.8. - 27.9.2013 Kaavaehdotus nähtävillä
17.2.2014 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan valtuuston hyväksyttäväksi
3.3.2014 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan
26.3.2014 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
19.5.2014 Kaupunginhallitus hyväksyi (HaL 50 § 1 mom, kohta 3)
26.5.2014 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
30.6.2014 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
27.4.2015 Kaava tuli lainvoimaiseksi
6.5.2015 Kaava tuli voimaan, rakennus- ja toimenpidekielto poistuu Veneskosken osayleiskaavan alueelta.


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi