+
Tulosta
Etusivu

Halkosaaren ja Kitinojan osayleiskaava

Oikeusvaíkutteinen osayleiskaava

Kaavakartta (pdf, 0.82 Mt) Kaavaselostus (pdf, 6.67 Mt) Liitteet (pdf, 0.12 Mt)

Liite 4: Kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 (pdf, 4.75 Mt) (pdf, 4.75 Mt)

Liite 5: Kulttuuriympäristöselvitys/rakennusinventointi (pdf, 2.87 Mt)Liite 6: Luontoselvitys 14.9.2007 (pdf, 6.71 Mt)Liite 6: Luontoselvityksen liitteet (pdf, 5.83 Mt)Liite 7: Laajennusalueiden luontotyyppitarkastelu 28.10.2008 (pdf, 0.23 Mt)Liite 8: Maisemaselvitys 8.8.2008 (pdf, 2.75 Mt)Liite 9: Kotieläintalouden suuryksiköt 29.9.2008 (pdf, 4.83 Mt)Liite 10: Emätilaselvitys 21.5.2007 (pdf, 4.85 Mt)Liite 11 - 12: Teräsmäen liikenteen vaikutusarviointi 31.10.2008, Ote vesihuollon kehittämissuunnitelman nykytilakartasta (pdf, 0.47 Mt)
7.6.2006 alk. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.8. - 1.9.2008 Luonnosvaiheen valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30§)
4.11. - 3.12.2008 Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 65§ ja MRA 19§)
17.8.2010 Kaupunkisuunnittelujaosto päätti Ylistaron yleiskaavan osa-alueen: Halkosaari - Kitinoja viemisestä vähäisin asiakirjatarkastuksin hyväksymiskäsittelyyn
8.11.2010 Kaavakarttamuutokset ovat kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyssä
15.11.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan
22.12.2010 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi