+
Tulosta
Etusivu

54003 Kertunlaakso III

Tarkoituksena on jatkaa asemakaavoitusta Kertunlaakson I- ja II- vaiheen asuntoalueiden pohjoispuolelle ja osoittaa alueita pientaloasumiseen virkistysalueineen sekä yleiskaavan mukainen pääkokoojatien katuyhteys. Asemakaavassa huomioidaan lisäksi valtatien 19 varressa olevat sähkölinjat suojaviheralueineen ja maatalousalueet.

Kaavakartta (pdf, 0.7 Mt)

Selostus (pdf, 3.46 Mt)

Rakennustapaohje (pdf, 0.87 Mt)
11.3.2009 Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
27.8.-11.9.2009 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
21.9.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
1.10.-30.10.2009 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
9.11.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
16.11.2009 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
Lainvoimaisuus: Kuulutus 23.12.2009


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi