+
Tulosta
Etusivu

53005 Tanelinlammen alue, kortteli 4229

Seinäjoen kaupungin Tanelinrannan (53) kaupunginosan kortteli 4229 sekä virkistys-, liikenne-, erityis-, vesi- ja katualueet.

Kaavan tarkoitus on turvata Tanelinlammen alueen kehityminen alueelle aikaisemmin laaditun yleissuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti.

Kaavakartta (pdf, 0.58 Mt)

Selostus (pdf, 1.98 Mt)


12.2.2008
Ilmoitettu vireilletulosta (Nurmo)
13.2.-14.3.2008 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
17.11.2008 Kunnanhallitus (Nurmo) hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.11.-23.12.2008 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
18.5.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
25.5.2009 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
1.7.2009 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi