+
Tulosta
Etusivu

51040 Nurmon eritasoliittymä (VT19)

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatien 19 Seinäjoen Itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen tiejärjestelyineen Valkiavuorentien, Länsitien, Vt 19 ja Keski-Nurmontien risteysympäristössä.

Asemakaavan muutoksella muodostuu (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien liikenne-, maatalous-, katu-, virkistys- ja erityisalueet.
Asemakaava (pdf, 4.96 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.46 Mt) Kaavaselostus Kv 29.6.2009 (pdf, 6.54 Mt)

Liitteet 1-4 (pdf, 3.53 Mt)
Liitteet 5 ja 6

Liite 7 (pdf, 2.4 Mt)Liite 8 - 15 (pdf, 3.52 Mt) Liite 16 (pdf, 4.78 Mt)

Liite 17 (pdf, 3.74 Mt)

Liitteet 18-25 (pdf, 4.55 Mt)

Tiehallinto: Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (pdf, 12.15 Mt)
2.7.2007 Kunnanhallitus (vireille).
5.2. – 20.2.2009 OAS (osallistumis-ja arviointisuunnitelma) ja luonnos nähtävillä (MRL §62
4.5.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi virallisesti nähtäville
8.5.-8.6.2009 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä (MRL §65)
22.6.2009 Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä
29.6.2009 Kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä
Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
5.3.2012 Kaava on tullut lainvoimaiseksi
14.3.2012 Kaava on tullut voimaan


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi