+
Tulosta
Etusivu

25042 Ritamäen ja Ookilan alue

Asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus koskee Ylistaron kirkonseudun asemakaavan kortteleita 107(osa), 108 (osa) ja 112 (osa) sekä kortteli 111 ja niihin liittyviä virkistys-, liikenne ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat (25.) Ylistaron kaupunginosan korttelit 107(osa), 108 (osa), 112 (osa) sekä korttelit 111, 178 - 184 ja niihin liittyvät katu- ja viheralueet.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tarkistetaan rakennuspaikkojen kokoa ja rakennusoikeuksia Ritamäentien, Siikalankujan ja Rinnantien ympäristössä Ylistaron kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti sekä osoitetaan pientalovaltainen asuntoalue Kirkonkyläntien pohjoispuolelle (Koivurannantie).

Kaavakartta (pdf, 0.68 Mt)

Selostus (pdf, 4.81 Mt)
15.4.2009 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
17.9.-2.10.2009 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
23.11.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
26.11-31.12.2009 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
18.1.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
25.1.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
3.3.2010 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi