+
Tulosta
Etusivu

22006 Siiriläntie, korttelit 13 - 14

Asemakaavaehdotus koskee (22.) Niemistön kaupunginosan, Heikkiläntien länsipuolella Siiriläntie varrella olevia tiloja. Asemakaavalla muodostuvat: (22) Niemistön kaupunginosan korttelit 13 ja 14 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. Alue on Niemistönmaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi. (Heikkiläntie/Siiriläntie).

Kaavakartta (pdf, 1.16 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 5.23 Mt)

Havainnekuva (pdf, 1.04 Mt)
7.10.2009 Tekninen lautakunta päätti käynnistää asemakaavoituksen
5.7. - 13.8.2010 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
7.2.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
10.2. - 11.3.2011 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
14.3.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
21.3.2011 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
4.5.2011 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Käyntiosoite: Kaupungintalo E-ovi, Alvar Aallonkatu 10, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi