+
Tulosta
Etusivu

22006 Siiriläntie, korttelit 13 - 14

Asemakaavaehdotus koskee (22.) Niemistön kaupunginosan, Heikkiläntien länsipuolella Siiriläntie varrella olevia tiloja. Asemakaavalla muodostuvat: (22) Niemistön kaupunginosan korttelit 13 ja 14 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. Alue on Niemistönmaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi. (Heikkiläntie/Siiriläntie).

Kaavakartta (pdf, 1.16 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 5.23 Mt)

Havainnekuva (pdf, 1.04 Mt)
7.10.2009 Tekninen lautakunta päätti käynnistää asemakaavoituksen
5.7. - 13.8.2010 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
7.2.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
10.2. - 11.3.2011 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
14.3.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
21.3.2011 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
4.5.2011 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi