+
Tulosta
Etusivu

22005 Heikkiläntie, korttelit 1 - 11

Asemakaavaehdotus koskee (22.) Niemistön kaupunginosan, Vaasantien itäpuolelle sijoittuvaa Heikkilän kylän aluetta. (Heikkiläntie).

Asemakaavalla muodostuvat (22.) Niemistön kaupunginosan korttelit 1-11 ja niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet. (Heikkiläntie ym.).

Kaavakartta (pdf, 2.12 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 4.16 Mt)
7.10.2009 Tekninen lautakunta päätti käynnistää asemakaavoituksen
1.7. - 13.8.2010 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
16.5.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
26.5.-27.6.2011 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
19.9.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
26.9.2011 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
1.11.2011 Kaava lainvoimainen
9.11.2011 Kaava tullut voimaan


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi