+
Tulosta
Etusivu

20018 Pajuluoma III, asuntoalueen laajennus

Asemakaavan muutos koskee Pajuluoman (20) kaupunginosan virkistys- ja katualuetta sekä Kärjen (15) kaupunginosan virkistys-, erityis- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Pajuluoman (20) kaupunginosan korttelit 122 – 141 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet ja Kärjen (15) kaupunginosan katualue.

Kaavakartta (pdf, 3.77 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 7.17 Mt)

Havainnekuva (pdf, 4.3 Mt)

Selvitykset

Routakallion – Eskoon – Rengonkylän – Honkakylän luontoselvitys. Seinäjoen kaupunki. 2007 (pdf, 10.69 Mt)


Kärjen alustava alueellinen pohjatutkimus, Aluetekniikka Oy. 2012 (pdf, 4.66 Mt)

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma. Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie – Törnäväntie – Itäväylä. Sito Oy. 2016 (pdf, 2.66 Mt) (pdf, 2.66 Mt)


Luomanmutkan luontoselvitys. Seinäjoen kaupunki. 2018 (pdf, 6.68 Mt)

Vapaudentien jatkeen yleissuunnitelma, Luonnos 16.10.2018. Ramboll Oy (pdf, 10.57 Mt)

Vapaudentien yleissuunnitelma luonnos, Seinäjoki. Meluselvitys. Karttakuvat. Ramboll. 2018 (pdf, 6.06 Mt)

8.2.2012 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
26.9. - 9.10.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.10. – 22.11.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
10.12.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
17.12.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
29.1.2019 Lainvoimaisuuspäivä
30.1.2019 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi