+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Voimassa olevat asemakaavat » 20 Pajuluoma » 20017 Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue

20017 Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue

Seinäjoen kaupungin Pajuluoman (20) kaupunginosan kortteli 121 sekä siihen liittyvät virkistys- ja katualueet sekä Kärjen (15) kaupunginosan virkistys-, katu- ja erityisalueet (Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue).


Kaavakartta (pdf, 2.04 Mt)Selostus (pdf, 14.47 Mt)


Kaavaa varten laaditut selvitykset:
Luontoselvitys, 2015 (pdf, 4.18 Mt)Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu, Strafica 10.11.2015 (pdf, 3.33 Mt)Vapaudentien jatke meluselvitys, Ramboll 08.12.2015 (pdf, 1.85 Mt)

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma, Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016, Sito Oy (pdf, 2.66 Mt)Vapaudentien jatke (Hamarintie-Ruukintie) meluselvitys, Ramboll 18.11.2016 (pdf, 2.49 Mt)

Muut kaavaa koskevat selvitykset:

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitys, FCG 21.5.2014 (pdf, 8.12 Mt)

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008, Strafica (pdf, 7.76 Mt)

Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2008 (pdf, 39.98 Mt)

Routakallio – Eskoo – Rengonkylä – Honkakylä, Luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2007 (pdf, 10.69 Mt)

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja Itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009

15.5.2013 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
30.4 - 15.5.2015 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
29.2.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi 1. kaavaehdotuksen nähtäville
10.3 - 8.4.2016 1. Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
22.5.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi 2. kaavaehdotuksen nähtäville
1.6. - 30.6.2017 2. Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
18.9.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
25.9.2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
7.11.2017 Lainvoimaisuuspäivä
15.11.2017 VoimaantulopäiväSeinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi