+
Tulosta
Etusivu

20016 Pajuluoman asuntoalueen laajennus

Pajuluoman (20) kaupunginosan korttelit 107-120 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet.

Tavoitteena on mahdollistaa aluesuunnittelultaan korkealuokkainen ja tehokas pientaloalue ulkoilu- ja virkistysalueineen. Alueelle osoitetaan uusia omakotitalo- ja rivitalotontteja voimakkaasti kasvavan kaupungin tarpeisiin.

Kaavakartta (pdf) (pdf, 3.69 Mt)
Kaavaselostus (pdf) (pdf, 3.56 Mt)
Havainnekuva (pdf) (pdf, 3.32 Mt)
Rakennustapaohje (pdf) (pdf, 1.19 Mt)
Selvitykset:
Luontoselvitys Paju-River, Hannu Tuomisto, 2004 (pdf) (pdf, 11.92 Mt)Luontoselvitys, Routakallio-Eskoo-Rengonkylä-Honkakylä, Hannu Tuomisto, Seinäjoen kaupunki, 2007 (pdf) (pdf, 4.2 Mt)Seinäjoki: Yleiskaava-alueiden muinaisinventointi 2008, Mikroliitti Oy, Seinäjoen kaupunki 2008 (pdf) (pdf, 3.38 Mt)Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, Srtafica Oy, Seinäjoen kaupunki 2008 (pdf) (pdf, 4.44 Mt)
3.9.2008 Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
1.10.-16.10.2009 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
2.11.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
12.11.-11.12.2009 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
18.1.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
25.1.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
3.3.2010 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi