+
Tulosta
Etusivu

18016 Soukkajoen uusi asuntoalue

Asemakaava-alue laajenee (18) Soukkajoen kaupunginosassa pääosin kaupungin omistamalle maalle koskien osaksi myös yksityisten omistamia tiloja. Asemakaava-alue rajautuu lännessä osittain Soukanjoentiehen, pohjoisessa osaksi Lammentiehen ja idässä Seinäjoki-uomaan, etelässä kaava-alue laajenee osaksi Puuttomantien molemmin puolin.

Asemakaavan laajennuksella muodostuvat 18. Soukkajoen kaupunginosan korttelit 63-81 sekä niihin liittyvät katu-, virkistys-, erityis- ja vesialueet. (Puuttomantie)

Tavoitteena on suunnitella alueelle pientalovaltaista asuntotuotantoa, pääosin itsenäisille omakotitonteille. Samalla tutkitaan joen tuomat virkistyskäyttömahdollisuudet.

Kaavakartta (pdf, 2.57 Mt)Kaavaselostus (pdf, 5.57 Mt)Selostuksen liitteet (pdf, 0.88 Mt)Rakennustapaohje (pdf, 0.74 Mt)Havainnekuva (pdf, 1.19 Mt)
3.9.2008 Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
23.2.-6.3.2009. Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
1.6.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
29.6.-12.8.2009 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
21.9.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
28.9.2009 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
4.11.2009 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi