+
Tulosta
Etusivu

16001 Kivenneva, Pihlajaniemen alue

Asemakaavan laajennus Kivennevan (16) kaupunginosassa Pihlajaniemen alueella Eskoon eritasoliittymän eteläpuolella.

Asemakaavalla muodostuu Kivennevan (16) kaupunginosan kortteli 1 ja siihen liittyvät erityisalueet.

Kaavakartta (pdf, 0.23 Mt)Kaavaselostus (pdf, 3.92 Mt)

Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Kivennevan luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2018 (pdf, 2.21 Mt)

Itäväylän varren maankäyttösuunnitelma, Sito Oy 2015 (pdf, 5.42 Mt)

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009

Muinaisjäännösinventointi, Mikrolitti Oy 2008 (pdf, 5.51 Mt)

Tiesuunnitelma (pdf, 0.64 Mt)

14.11.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
10.4. - 26.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
24.6.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
3.7. - 16.8.2019 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
16.9.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
23.9.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
5.11.2019 Lainvoimaisuuspäivä
6.11.2019 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Käyntiosoite: Kaupungintalo E-ovi, Alvar Aallonkatu 10, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi