+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Voimassa olevat asemakaavat » 15 Kärki » 15027 Kärki, kortteli 144, Eskoon alue, päiväkoti ja koulu

15027 Kärki, kortteli 144, Eskoon alue, päiväkoti ja koulu

Asemakaavan muutos koskee Kärjen (15) kaupunginosan tori- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Kärjen (15) kaupunginosan kortteli 144 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, tori- ja katualueet.

Kaavakartta (pdf, 0.91 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 10.12 Mt)

Selvitykset:

Luontoselvitys, Routakallio-Eskoo-Rengonkylä-Honkakylä. Seinäjoen kaupunki. 2007 (pdf, 10.69 Mt)

Liito-oravaselvitys, Kärjen kaupunginosa. Seinäjoen kaupunki. 2011 (pdf, 0.87 Mt)

Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma, Seinäjoki. Arkkitehdit LSV. 2016 (pdf, 12.95 Mt)

Eskoon alueen ja Törnäväntien liikenneselvitys. Eskoon alueen liikennetuotos ja Törnäväntien toimivuustarkastelut. SITO Oy. 2016 (pdf, 2.77 Mt)

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma. Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä. SITO Oy. 2016 (pdf, 2.66 Mt)

12.4.2012 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
25.1. - 7.2.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
26.3.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
4.4. – 3.5.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
7.5.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
21.5.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
3.7.2018 Lainvoimaisuuspäivä
4.7.2018 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi