+
Tulosta
Etusivu

15026 Eskoon eritasoliittymän liikealue

Seinäjoen kaupungin Kärjen (15) kaupunginosan kortteli 133 sekä siihen liittyvät erityis-, katu- ja liikennealueet. (Eskoon eritasoliittymän liikealue)

Kaavakartta (pdf, 1.25 Mt)Kaavaselostus (pdf, 12.44 Mt)

Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Eskoon maankäyttösuunnitelma 23.5.2016, Arkkitehdit LSV Oy (pdf, 12.95 Mt)

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitys, FCG 21.5.2014 (pdf, 8.12 Mt)Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008, Strafica (pdf, 7.76 Mt)Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2008 (pdf, 39.98 Mt)Routakallio – Eskoo – Rengonkylä – Honkakylä, Luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2007 (pdf, 10.69 Mt)

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009
Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030-selvitys, Etelä-Pohjanmaan liitto ja FCG 2015
Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030, Etelä-Pohjanmaan liitto 2015

14.1.2015 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavan laajennuksen
24.11. - 9.12.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
19.12.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
22.12.2016 – 24.1.2017 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
13.2.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
20.2.2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
28.3.2017 Lainvoimaisuuspäivä
5.4.2017 VoimaantulopäiväSeinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi