+
Tulosta
Etusivu

15022 Kärki I

Asemakaavan laajennusehdotus koskee Kärjen (15) kaupunginosassa kaupungin omistamia tiloja. Alue sijoittuu nykyisen Kärjen asuntoalueen eteläpuolelle.

Asemakaavakartta (pdf) (pdf, 4.46 Mt)Asemakaavan selostus (pdf) (pdf, 4.55 Mt)Rakennustapaohje, Liite 6 (pdf) (pdf, 0.55 Mt)Havainnekuva (pdf) (pdf, 2.2 Mt)


Selvitykset:

•Routakallio-Eskoo-Rengonkylä-Honkakylä, Luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2007 (pdf, 4.2 Mt)•Seinäjoen Eskoonkydön liito-oravareviiri tarkennus 8.11.2007, Hannu Tuomisto (pdf, 0.87 Mt)•Katu- ja tieverkkoselvitys, Strafica Oy 2008 (pdf, 4.44 Mt)•Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2008 (pdf, 3.38 Mt)

•Seinäjoen Itäisen ohikulkutien YVA, Ramboll Oy 2009
•Seinäjoen Itäisen ohikulkutien yleissuunnittelu, Ramboll Oy 2009
•Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009

•Liito-oravaselvitys, Kärjen kaupunginosa, FM Hannu Tuomisto, Seinäjoen kaupunki 2011 (Selostuksen liitteenä 1) (pdf, 0.87 Mt)


23.2.2011 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
7.7. - 5.8.2011 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
19.9.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
29.9. - 28.10.2011 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
7.11.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
14.11.2011 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
20.12.2011 Kaava tuli lainvoimaiseksi
28.12.2011 Kaava tuli voimaan


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Käyntiosoite: Kaupungintalo E-ovi, Alvar Aallonkatu 10, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi