+
Tulosta
Etusivu

13046 Kauppa-Jouppi

Asemakaavan muutoksella muodostuvat (13.) Joupin kaupunginosan korttelit 10-12, 14, 80, 81 ja 85 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisentien alueet.

Asemakaavalla tutkitaan vähittäiskaupan suuryksiköiden muodostuminen, alueen sisäinen katuverkko ja liittyminen seudulliseen tieverkkoon sekä tarkistetaan asemakaavaa toteutuneen rakentamisen osalta. Tavoitteena on mahdollistaa kantatielle 67 uusi aluetta ja koko kaupunkirakennetta palveleva liittymä sekä korttelialueita hypermarketille ja tilaa vievälle kaupalle.
(Kauppilankatu, Vakkurinkatu, Vanhan-kylänkaari).

Kaavakartta (pdf) (pdf, 5.78 Mt)Selostus (pdf) (pdf, 5.85 Mt) Lakeuden Ankkuri/YIT, Ensimmäisen vaiheen asemapiirros(pdf) (pdf, 0.28 Mt) Havainnekuva I vaihe (pdf) (pdf, 0.54 Mt)

Lakeuden Ankkuri/YIT, Toisen vaiheen asemapiirros (pdf, 0.31 Mt)

Havainnekuva II vaihe (pdf) (pdf, 0.56 Mt)


Selvitykset:
Joupin ostospuisto, Kehittämissuunnitelma, 20.6.2007 (pdf, 2.17 Mt)

Kauppa-Joupin luontoselvitys, 29.6.2009 (pdf) (pdf, 0.6 Mt) Tiesuunnitelmaselostus (pdf) (pdf, 0.9 Mt)Tiesuunnitelmakartta (pdf) (pdf, 0.32 Mt)


Liikenneselvityksiä:
Seinäjoen Kauppa-Joupin liikenneselvitys, 30.9.2009 (pdf, 0.33 Mt)

Kauppa-Joupin meluselvitys, 20.8.2009 (pdf) (pdf, 1.87 Mt)Liikenne-ennuste, 8.8.2007 (pdf) (pdf, 0.55 Mt)Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut (pdf) (pdf, 2.05 Mt)Liikenneselvitys tarkistus, 6.5.2010 (pdf) (pdf, 1.43 Mt)

• Liikennesuunnitelma VE 1 (pdf, 1.63 Mt)• Liikennesuunnitelma VE 2 (pdf, 1.66 Mt)

Suupohjantien ja kantatie 67:n toimivuustarkastelut 18.6.2010 (pdf) (pdf, 0.3 Mt)

10.6.2009 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
12.11.-27.11.2009 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
3.5.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
12.5.2010 – 11.6.2010 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
21.6.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
28.6.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
30.7.2010 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
1.11.2011 Valitsus hylätty KHO:ssa
1.11.2011 Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi
9.11.2011 Asemakaava on tullut voimaan


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi