+
Tulosta
Etusivu

09036 Alakylä, Valion alue

Asemakaavan muutos koskee Alakylän (09) kaupunginosan korttelia 19 (osa), 21 (osa), 22 ja 69 (osa) sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Alakylän (09) kaupunginosan korttelit 19 (osa) ja 118
sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet.

Tonttijaon muutoksella muodostuvat Alakylän (09) kaupunginosan korttelin 19 (osa) tontit 12 – 25 ja korttelin 118 tontit 1 - 4.

Kaavakartta (pdf, 2.92 Mt)Kaavaselostus (pdf, 16.39 Mt)

Alakylän luontoselvitys 2018 (pdf, 4.53 Mt)

Liito-orava selvitys 2018 (pdf, 3.19 Mt)Liikennemeluselvitys (pdf, 1.64 Mt)Liikenneselvitys (pdf, 1.34 Mt)Havainnekuva 27.8.2018 (pdf, 0.95 Mt)Havainnekuva 18.9.2018 (pdf, 1.0 Mt)Tonttijako kortteli 19 (osa) (pdf, 0.66 Mt)Tonttijako kortteli 118 (pdf, 0.07 Mt)

Muut selvitykset:

Valio Seinäjoen tehdas, Konttorin inventointi, Anu Buri Valio Engineering 5.10.2018 (pdf, 17.87 Mt)Valio Seinäjoki konttorin kuntoarvio, Esa Kemppainen ProLeader Oy, 2.7.2012 (pdf, 2.67 Mt)Valio Oy / Adven Oy, Seinäjoen tehtaan meluselvitys 2017, Ramboll (pdf, 0.77 Mt)Valio Oy, Seinäjoen tehtaiden kuivaimien pölypäästömittaukset 12.4.2017, Ramboll (pdf, 0.29 Mt)Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2016, Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantaryhmä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Eija Rintamäki (pdf, 2.34 Mt)Valio Oy Seinäjoen tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 1.3.2016 (pdf, 0.62 Mt)Seinäjoen seudun bioindikaattoritutkimus 2012, Ramboll (pdf, 5.27 Mt)Seinäjoen seudun ilmapäästöjen leviämismalli vuonna 2010, Finnish Consulting Group oy (pdf, 7.64 Mt)Fortum Lämpö Oy:n kattilalaitoksen nro 153 toiminta, Ympäristölupapäätös 3.7.2007 (pdf, 0.09 Mt)Yleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2008, Mikroliitti Oy. (pdf, 3.75 Mt)


14.2.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
6.6. - 19.6.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.10. - 22.11.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
21.1.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
28.1.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
12.3.2019 Lainvoimaisuuspäivä
13.3.2019 Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi