+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Voimassa olevat asemakaavat » 09 Alakylä » 09035 Huumun alue, korttelit 69, 70 (osa), 72 (osa), 112 ja 114 - 118

09035 Huumun alue, korttelit 69, 70 (osa), 72 (osa), 112 ja 114 - 118

Asemakaavan muutos koskee (9) Alakylän kaupunginosan korttelia 69 sekä katu- ja virkistys-alueita. Alueeseen liittyvä asemakaavan laajennus koskee kaupungin omistamien tilojen 18:203 ja 18:115 määräaloja Huumulaaksonkadun ja Myllyojankadun jatkeilla. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit 69, 70 (osa), 72 (osa), 112 ja 114-118 sekä virkistys-, katu- ja erityisalueet.

Tavoitteena on osoittaa alueita asumiseen Huumulaaksonkadun ja Myllyojankadun varteen huomioiden samalla riittävät alueet virkistykseen sekä suhde viereisiin teollisuusalueisiin. Lisäksi tarkistetaan teollisuusalueiden nykyisiä varauksia ja käyttötarkoituksia sekä poistetaan Lakeudentien pääkokoojatie-luokkainen katuvaraus tarpeettomana.

Kaavakartta (pdf, 3.83 Mt)

Havainnekuva (pdf, 2.21 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 2.84 Mt)
12.3.2008 Tekninen lautakunta Kaava vireille
3.4.-18.4.2008 OAS (osallistumis-ja arviointisuunnitelma) ja luonnos nähtäville (MRL §62).
25.6.2008 Kaupunginhallitus hyväksyy nähtäville
3.7.2008 – 15.8.2008 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä (MRL §65)
20.10.2008 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan hyväksyttäväksi
27.10.2008 Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan
8.12.2008 Kh, MRL 201§. Hvy. voimaan osak. 69-70 ja k. 112, 114-116 osalta
10.12.2008 Asemakaava kuulutetaan lainvoimaiseksi osak. 69-70 ja k. 112, 114-116 osalta
30.9.2009 Asemakaava kuulutetaan lainvoimaiseksi kaikilta osin


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi