+
Tulosta
Etusivu

07027 Nyykoolinkatu, korttelit 15 ja 20

Asemakaavan muutoksella muodostuvat: (7) Itikan kaupunginosan korttelit 15 ja 20 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne- ja rautatiealueet ja (1) Keskustan kaupunginosan katualue. (Vaasantie, Pohjan valtatie, Valtionkatu).

Asemakaavakartta (pdf) (pdf, 3.21 Mt) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (pdf, 0.13 Mt) Asemakaavan selostus (pdf) (pdf, 2.98 Mt)
Selostuksen liitteet:
Liite 1-4: Tilastolomake, Sijaintikartta, Ote yleiskaavasta, Ote ajantasakaavasta (pdf, 0.91 Mt)Liite 5 Ympäristötekninen maaperätutkimus, Golder Associates Oy 7.11.2007 (pdf, 9.82 Mt)Liite 6 Pohjatutkimusselostus 4.4.2008 (pdf, 0.79 Mt)Liite 7 Museoviraston ja Ympäristöministeriön lausunnot 2009 (pdf, 0.9 Mt)Liite 8 Itikanmäen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja ja aineisto 19.10.2009 (pdf, 17.6 Mt)Liite 9 Aiesopimus/Maankäyttösopimusluonnos/Kauppakirjaluonnos (pdf, 0.41 Mt)Liite 10 Luonnosmateriaalia: Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy (pdf, 1.04 Mt)Liite 11 Asemakaavaluonnoksen lausunnot 2008 (pdf, 3.3 Mt)Liite 12 Asemakaavaluonnoksen lausunnot 2010 (pdf, 2.13 Mt)Liite 13 Asemakaavaehdotuksen lausunnot 2011 (päivitys ehdotusvaiheen jälkeen)
Liite 14 Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen lausunto alimmasta rakentamiskorkeudesta (pdf, 0.63 Mt)Liite 15 Rakennusinventointi (Kuvat on nähtävillä ilmoitustaululla kaupungintalon 2.krs nähtävillä olon ajan) (pdf, 2.91 Mt)Liite 16 Asemakaavamuutoksen meluselvitys, Ramboll Finland Oy 20.6.2011 (pdf, 4.65 Mt)Liite 17 Liikenneselvitykset (pdf, 3.41 Mt)Liite 18 Asemakaavamuutoksen tärinäselvitys, Ramboll Finland Oy 20.6.2011 (pdf, 0.99 Mt)Liite 19 Tiivistelmä maaperän haitta-ainetutkimuksista, Ramboll Finland Oy 6.6.2011 (pdf, 0.12 Mt)Liite 20 Tiivistelmä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä, Ramboll Finland Oy 1.6.2011 (pdf, 0.42 Mt)

12.3.2008 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
20.3. - 4.4.2008 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä/1
8.7. - 27.8.2010 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä/2
22.8.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
8.9. - 7.10.2011 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
7.11.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
14.11.2011 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
20.12.2011 Kaava tuli lainvoimaiseksi
28.12.2011 Kaava tulee voimaan


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi