+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Voimassa olevat asemakaavat » 06 Pohja » 06066 Päivölänkatu, Pohjan kaupallinen vyöhyke

06066 Päivölänkatu, Pohjan kaupallinen vyöhyke

Asemakaavan muutos koskee (6) Pohjan kaupunginosan korttelia nro 73 sekä katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysalueita sekä (5) Kapernaumin kaupunginosan kortteleita 19 (osa), 23 ja 71 sekä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueita.

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus antaa paremmat ja kilpailukykyisemmät edellytykset alueella jo toimiville yrityksille sekä uusille yrityksille. Kaavanmuutoksella tarkistetaan korttelialueiden pääkäyttötarkoituksia vähittäiskaupan suuryksikköjen muodostamiseksi sekä mahdollistetaan kiertoliittymän rakentaminen Kapernaumin kaupunginosan puolelle Tehtaantien, Kuortaneentien ja lähialueen yritysten liiken-neyhteyksien parantamiseksi.

Kaavakartta (pdf) (pdf, 3.48 Mt)Kaavaselostus (pdf) (pdf, 5.01 Mt)
Selostuksen liitteet 1-6 (pdf) (pdf, 4.07 Mt)Selostuksen liite 7 (pdf) (pdf, 2.4 Mt)Selostuksen liitteet 8-14 (pdf) (pdf, 1.61 Mt)Selostuksen liite 15 (pdf) (pdf, 2.44 Mt)

14.5.2008 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
3.7.-1.8.2008 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
30.3.2009 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.4.-25.5.2009 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
22.6.2009 Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä
29.6.2009 Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä
29.6.2009 Kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä
30.7.2009 Oikaisukehotus
21.9.2009 Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä
28.9.2009 Kaupunginvaltuuson hyväksyttävänä
11.11.2009 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi