+
Tulosta
Etusivu

05049 Siukunkatu, kortteli 34 (osa)

Asemakaavan muutosehdotus koskee (05) Kapernaumin kaupunginosan korttelia 34 (osa) ja siihen liittyvää katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu (5.) Kapernaumin kaupunginosan kortteli 34 (osa) sekä siihen liittyvä katualue.

Asuinkerrostalojen korttelialueeksi varatun korttelinosan asemakaavan muutoksella tarkennetaan korttelikohtaiset tavoitteet, kerroskorkeudet, rakennusoikeus ja pysäköinnin järjestäminen sekä tutkitaan rautatieliikennemelun ja –tärinän ympäristövaikutukset. (Siukunkatu)

Kaavakartta (pdf) (pdf, 1.84 Mt)Selostus (pdf) (pdf, 1.32 Mt)Selostuksen liitteet:
Liitteet 1-4: (pdf, 2.57 Mt) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Seurantalomake, Lausunnot ja muistutukset luonnos- ja ehdotusvaiheesta (pdf)
Liite 5: (pdf, 6.75 Mt) Etelä-Seinäjoki kaksoisraide meluraportti osa 1 (pdf)
Liite 6: (pdf, 5.17 Mt) Etelä-Seinäjoki kaksoisraide meluraportti osa 2 (pdf)
Liite 7: (pdf, 2.75 Mt) Meluselvitys (pdf)
Liitteet 8-9: (pdf, 2.5 Mt) Tärinäselvitys, Havainnemateriaali (pdf)
Liite 10-11: (pdf, 3.83 Mt) Rautatiekadun rooli, muistio 2003 ja Maankäyttösopimusluonnos

12.8.2009 Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
8.10.-23.10.2009 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
21.6.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
1.7. - 13.8.2010 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
20.9.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
27.9.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
29.10.2010 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
21.3.2011 Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen
4.5.2011 Lainvoimaisuuskuulutus


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi