+
Tulosta
Etusivu

01095 Maakunta-aukio

Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.6.2005 järjestää tontinluovutuskilpailun Maakunta-aukion rakentamisesta. Kilpailuohjelmassa todettiin, että asemakaavamuutos tehdään voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen kaavaehdotuksen 18.12.2006. Valtuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus hyväksyi valituksen.

Tämä kaava on aiemmin ollut luonnosvaiheessa numero 01091.

Asemakaavan muutos koskee (1) Keskustan kaupunginosan Maakunta-aukion torialueen ympäristön katuaukiota ja katualuetta (Kalevankatu). Asemakaavan muutoksella muodos-tuvat: Keskustan (1.) kaupunginosan korttelin 27 osa sekä katualuetta (Kalevankatu) ja osa kevyenliikenteen väylää (Puistopolku). Valtuuston 2006 hyväksymää, mutta valituksen alaista, kaavaehdotusta on korjattu huomioiden valituksessa esiin tulleet asiat.

28.9.2005 Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
10.3.- 24.3.2006 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
20.10.2008 Kaupunginhallitus hyväksyi tarkistetun kaavaehdotuksen nähtäville
23.10.– 21.11.2008 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
1.12.2008 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
12.12.2008 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
21.1.2009 Kuulutus lainvoimaisuudesta


Asemakaava (pdf, 1.62 Mt)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.11 Mt)
Kaavaselostus (pdf, 3.65 Mt)
Raportti: Seinäjoen keskustan kehittäminen, Hankkeistus Jaakko Pöyry Infra Oy 2004 (pdf, 6.38 Mt)


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Käyntiosoite: Kaupungintalo E-ovi, Alvar Aallonkatu 10, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi