+
Tulosta
Etusivu

58002 Kouran asemakaava

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Asemakaava koskee Kouran (58) kaupunginosaa, Lakki-Sussunmäen eteläpuolelle sijoittuvia kaupungin omistamia maita (Saarikoskentie).

Asemakaavalla muodostuvat Kouran (58) kaupunginosan korttelit 1-10 sekä niihin liittyvät vesi-, virkistys-, erityis- ja katualueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 24.1.2018 – 22.2.2018.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta mielipiteitä 22.2.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Kaavakartta (pdf, 0.76 Mt)
Kaavaselostus (pdf, 5.41 Mt)
Havainnekuva ehdotuksesta (pdf, 1.5 Mt)

Yhteyshenkilöt:

yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p.06 416 6435, 044 754 1645

kaavasuunnittelija Eija Tuomaala
p. 06 416 6340, 050 575 7972


22.4.2015 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
5.10. - 20.10.2017 Kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.1.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.1. - 22.2.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.___ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi