+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat asemakaavat » 57001 Rahkola, Lakeuden Etappi Oy jäteasema, kortteli 1

57001 Rahkola, Lakeuden Etappi Oy jäteasema, kortteli 1

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Rahkolan (57.) kaupunginosa, Lakeuden Etappi Oy

Asemakaava koskee Lakeuden Etapin jäteasemaa ja sen laajennusta sekä suljettua Seinäjoki-Nurmo kaatopaikan aluetta. (Laulateentie).

Asemakaavalla muodostuvat Rahkolan (57) kaupunginosan kortteli 1 sekä siihen liittyvät katu- ja erityisalueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 16.10.-14.11.2019

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 14.11.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto

Asemakaavakartta (pdf, 0.73 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 6.91 Mt)

Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Roveksen osayleiskaava 2025, FCG Planeko Oy 2009

Itäinen ohikulkutie Vt 19 tielinjaus II, luontoselvitys, Suunnittelukesus Oy (pdf, 9.64 Mt)Lepakkoselvitys Roves oyk 2009 (pdf, 0.26 Mt)
Liito-oravaselvitys, VT19, 2009 (pdf, 3.09 Mt)
Seinäjoen tervahautojen tarkistuksia 2019, Mikroliitti Oy (pdf, 8.71 Mt)

yhteyshenkilöt:

yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
jyrki.kuusinen(at)seinajoki.fi

18.4.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
4.9. - 17.9.2019 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
7.10.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
16.10. -14.11.2019 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
Lainvoimaisuuspäivä
Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Käyntiosoite: Kaupungintalo E-ovi, Alvar Aallonkatu 10, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi