+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat asemakaavat » 57001 Rahkola, Lakeuden Etappi Oy jäteasema, kortteli 1

57001 Rahkola, Lakeuden Etappi Oy jäteasema, kortteli 1

Asemakaavaluonnos nähtävillä

Asemakaava Rahkolan 57. kaupunginosassa

Asemakaavaluonnos koskee Lakeuden Etapin jäteasemaa ja sen laajennusta sekä suljettua Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan aluetta. (Laulateentie)

Asemakaavaluonnos selostuksineen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 4.9.–17.9.2019

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 17.9.2019 klo 15 mennessä os. Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto

Asemakaavaluonnos (pdf, 0.7 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.47 Mt)

Selostus (luonnos) (pdf, 2.8 Mt)

Liite 1 Luontoselvitys (pdf, 8.3 Mt)
Liite 2 Roveksen alueen uusiutuvan energian tuotantomuodot (pdf, 1.05 Mt)
Liite 5 Lakeuden Etappi Oy:n laajennussuunnitelman aluekartta (pdf, 2.75 Mt)

Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Roveksen osayleiskaava 2025, FCG Planeko Oy 2009

Itäinen ohikulkutie Vt 19 tielinjaus II, luontoselvitys, Suunnittelukeskus Oy 2007 (pdf, 2.81 Mt)

Lepakkoselvitys Roves oyk 2009 (pdf, 0.26 Mt)

Liito-oravaselvitys, VT19, 2009 (pdf, 3.09 Mt)

Seinäjoen tervahautojen tarkistuksia 2019, Mikroliitti Oy (pdf, 8.71 Mt)

Yhteyshenkilö:

yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
jyrki.kuusinen(at)seinajoki.fi


18.4.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
4.9. - 17.9.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
Lainvoimaisuuspäivä
Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi