+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat asemakaavat » 55007 Roves, korttelit 5021(osa), 42-44, Nuppiväylä ja Lavaväylä

55007 Roves, korttelit 5021(osa), 42-44, Nuppiväylä ja Lavaväylä

Asemakaavaehdotus nähtävillä 24.4.-23.5.2019

Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Roveksen (55) kaupunginosan kortteleita 5021 (osa) ja 42-44 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita. (Nuppiväylä, Puuhaajantie)

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Roveksen (55) kaupunginosan korttelit 5020 (osa), 5021 (osa) ja 42-57 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueet sekä Tanelinrannan (53) kaupunginosan erityis- ja liikennealue.

Kaavaehdotus on MRL 65§:n mukaisesti nähtävillä 24.4.-23.5.2019

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia 23.5.2019 klo 15.00 mennessä os. Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus(at)seinajoki.fi


Yhteyshenkilö:

yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p. 06 416 6435, 044 754 1645
jyrki.kuusinenseinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto:

Asemakaavaehdotus (pdf, 8.44 Mt)

Asemakaavan selostus (pdf, 7.61 Mt)

Lisätty havainnekuvat Nuppiväylästä 25.4.2019

Havainekuvat (pdf, 0.74 Mt)


Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Nurmon keskustan osayleiskaava 2015

Roveksen osayleiskaava 2025

Nurmon osayleiskaavan luontoselvitys kesällä 1998 (pdf, 2.17 Mt)

Itäinen ohikulkutie Vt 19 tiellinjaus II, luontoselvitys (pdf, 2.81 Mt)

Lepakkoselvitys Roves oyk 2009 (pdf, 0.26 Mt)

Liito_oravaselvitys_VT19 (pdf, 3.09 Mt)

Rakennettavuus- ja perustamistapaselvitys, Ramboll Oy 2011 (pdf, 0.66 Mt)

Seinäjoen maakunnallinen logistiikka-alue, EP-logistics Oy 2012 (pdf, 2.09 Mt)

Seinäjoen logistiikka-alueen aluevaraussuunnitelma, SITO Oy 2015 (pdf, 2.66 Mt)

Roveksen alueen hulevesiselvitys, HKM Infra Oy 2016 (pdf, 0.83 Mt)Hulevesikartta (pdf, 0.44 Mt)

Roveksen alueen alueellinen maaperätutkimus, HKM Infra Oy 2016 (PDF, 0.4 Mt)Maaperäkartta (rakennettavuus) (pdf, 0.45 Mt)

Maan pilaantuneisuuden (PIMA) tutkiminen, Ahma Ympäristö Oy 2017 (pdf, 3.74 Mt)PIMA-raportin liitteet (pdf, 6.25 Mt)

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitys, FCG 21.5.2014 (pdf, 8.12 Mt)

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030-selvitys, Etelä-Pohjanmaan liitto ja FCG 2015 (pdf, 6.66 Mt)

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030, E-P liitto 2015 (pdf, 5.46 Mt)

23.5.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
21.3. - 3.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.4.2019. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.4. - 23.5.2019 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä.


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi