+
Tulosta
Etusivu

53010 Karhuvuori IV

Asemakaavaehdotus nähtävillä 24.10. - 22.11.2018

Asemakaavan muutos koskee Tanelinranta (53) kaupunginosan kortteleita 160 – 165 ja niihin liittyviä virkistys- ja katualueita sekä Kertunlaakson (54) kaupunginosan katualuetta.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Tanelinrannan (53) kaupunginosan korttelit 160 – 178 ja niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet sekä Kertunlaakson (54) kaupunginosan katualue. Karhuvuoren asuntoalueen laajennus.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 24.10. – 22.11.2018.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 22.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitusseinajoki.fi.

Yhteyshenkilöt:
yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p. 06 416 6435, 044 754 1645
ja
kaavoitusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä
p. 06 416 2087, 044 418 1531

Kaavaehdotus (pdf, 5.5 Mt)Kaavaselostus (pdf, 10.88 Mt)

Havainnekuva (pdf, 13.47 Mt)

Selvitykset ja muut taustamateriaali:

Nurmon keskustan osayleiskaava 2015 (pdf, 1.48 Mt) Luontoselvitys Tanelinranta, Keski-Nurmo, Veneskoski, FM Hannu Tuomisto, Seinäjoen kaupunki 2010 (pdf, 2.94 Mt) Seinäjoki, entisen Nurmon kunnan alueen muinaisjäännösinventointi 2010, Mikroliitti Oy, Seinäjoen kaupunki 2010 (pdf, 13.68 Mt)
Itäinen ohikulkutie, Elyn internetsivut

14.5.2014 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
18.9. - 3.10.2014 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.10. – 22.11.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
_._.____ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
_._.____ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
_._.____ Lainvoimaisuuspäivä
_._.____ Voimaantulopäivä
_._.____ Kaupunginhallitus, tarkistukset
_._.____ Kaupunginvaltuusto, tarkistukset
_._.____ Voimaantulopäivä, tarkistukset


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi