+
Tulosta
Etusivu

52027 Hyllykallio, Kopparintie 4

Asemakaavaehdotus nähtävillä:

Asemakaavan muutos koskee Hyllykallion (52) kaupunginosan korttelia 4024 (osa) sekä siihen liittyvää virkistys- ja urheilualuetta (VU).

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Hyllykallion (52) kaupunginosan korttelia 4024 (osa) sekä siihen liittyvää virkistys- ja urheilualuetta (VU (osa)).

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 21.2. – 22.3.2018 nähtävillä.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 22.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Lisätietoja: kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus


Yhteyshenkilöt:
kaavoitusjohtaja Martti Norja
p. +358 6 416 2225, +358 40 774 8501

kaavoitusarkkitehti Tiina Leppänen
p. +358 44 418 1871

Asemakaavaehdotuskartta (pdf, 0.63 Mt)

Asemakaavaselostus (pdf, 5.71 Mt)

Havainnekuva (pdf, 0.39 Mt)

9.4.2014 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
26.10. – 10.11.2017 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
12.2.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
21.2.-22.3.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.___ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi