+
Tulosta
Etusivu

51055 Nurmo, Biokaasulaitos

Asemakaavaehdotus nähtävillä 25.3. - 23.4.2019

Asemakaavaa laajennetaan Nurmon (51) kaupunginosassa Tanskanlakson alueelle.

Asemakaavan laajennuksella muodostuu Seinäjoen kaupungin Nurmon (51) kaupunginosan kortteli 119.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 23.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitusseinajoki.fi.

Yhteyshenkilö:
yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p. 06 416 6435, 044 754 1645
jyrki.kuusinenseinajoki.fi

Kaavaehdotus (pdf, 0.37 Mt)
Kaavaselostus (pdf, 6.78 Mt)

Selvitykset:

Tanskanlakson luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki, 2016 (pdf, 3.03 Mt)
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Biokaasulaitoksen hanke, Watrec Oy, 2007 (pdf, 6.04 Mt)
Ympäristölupahakemus, Nurmon Bioenergia Oy, Biokaasulaitoksen rakentaminen, Doranova, 6.8.2018 (pdf, 1.53 Mt)
Ympäristölupahakemus liitteineen Aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelu

Vt 19, ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Alustava tiesuunnitelma, Ramboll 2018 (pdf, 2.5 Mt)
Seinäjoki, Entisen Nurmon kunnan alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti 2010 (pdf, 11.35 Mt)

15.11.2017 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
16.1. - 5.2.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
11.3.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
25.3. - 23.4.2019 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä.


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi