+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat asemakaavat » 51054 Nurmo, Nurmonjoentie, asemakaavan laajennus

51054 Nurmo, Nurmonjoentie, asemakaavan laajennus

Kaavaehdotus nähtävillä 13.4.-12.5.2017


Asemakaavan laajennus koskee Nurmon Alapään yksityisten omistamia tiloja 3:441, 3:442, 3:357 ja 3:479 Nurmonjoentien ja Nurmonjoen välisellä ranta-alueella.

Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Nurmon (51) kaupunginosan kortteli nro 117 (osa) sekä siihen liittyvät maa- ja metsätalousalue sekä vesi- ja viheralueet.

Asemakaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävänä 13.4. – 12.5.2017 Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen ilmoitustaululla kaupungintalon toisessa kerroksessa, Kirkkokatu 6.

Nähtävänä olon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset tulee toimittaa 12.5.2017 mennessä kirjallisena kaupunginhallitukselle osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, PL 215, 60101 Seinäjoki tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@seinajoki.fi.

Kaavakartta (pdf, 0.79 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 1.74 Mt)

16.12.2016 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
9.3. - 24.3.2017 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
10.4.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
13.4.-12.5.2017 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
pvm. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
pvm. Lainvoimaisuuspäivä
pvm. Kuulutuspäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi