+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat asemakaavat » 20017 Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue

20017 Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue

Asemakaavaehdotus nähtävillä 10.3.2016 - 8.4.2016

Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus koskee Seinäjoen kaupungin Kärjen (15) sekä Pajuluoman (20) kaupunginosien virkistys- ja katualueita ja kaupungin omistamaa kaavoittamatonta aluetta (Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteys).

Asemakaavalla muodostuvat Pajuluoman (20) kaupunginosan kortteli 121 sekä siihen liittyvät virkistys- ja katualueet sekä Seinäjoen kaupungin Kärjen (15) kaupunginosan katualue.

Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävänä 10.3.2016 – 8.4.2016 Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen ilmoitustaululla kaupungintalon toisessa kerroksessa.

Nähtävänä olon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 8.4.2016 mennessä kirjallisena kaupunginhallitukselle osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, PL 215, 60101 Seinäjoki tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitusseinajoki.fi.

Asemakaavaehdotus (pdf, 2.64 Mt)
Selostus (pdf, 9.2 Mt)
Kaavaa varten laaditut selvitykset:
Luontoselvitys, 2015 (pdf, 4.18 Mt)Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu, Strafica 10.11.2015 (pdf, 3.33 Mt)Vapaudentien jatke meluselvitys, Ramboll 08.12.2015 (pdf, 1.85 Mt)

Muut kaavaa koskevat selvitykset:
Seinäjoen vähittäiskaupan selvitys, FCG 21.5.2014 (pdf, 8.12 Mt)
Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009
Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008, Strafica (pdf, 7.76 Mt)
Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2008 (pdf, 39.98 Mt)
Routakallio – Eskoo – Rengonkylä – Honkakylä, Luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2007 (pdf, 10.69 Mt)


Yhteyshenkilö:
Yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p. 06 416 6435, 044 7541 645

15.5.2013 Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
30.4 - 15.5.2015Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
29.2.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
10.3 - 8.4.2016 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavanSeinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi