+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat asemakaavat » 20017 Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue

20017 Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue

Asemakaavaehdotus uudelleen nähtävillä 1.6. - 30.6.2017

Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Pajuluoman (20) ja Kärjen (15) kaupunginosien virkistys- ja katualueita sekä kaupungin omistamaa kaavoittamatonta aluetta. (Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteysalue)

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Pajuluoman (20) kaupunginosan kortteli 121 sekä siihen liittyvät virkistys- ja katualueet sekä Seinäjoen kaupungin Kärjen (15) kaupunginosan virkistys-, katu- ja erityisalueet.

Kaavaehdotus pidetään uudelleen virallisesti nähtävänä 1.6. – 30.6.2017 Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen ilmoitustaululla kaupungintalon toisessa kerroksessa, Kirkkokatu 6.

Nähtävänä olon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset tulee toimittaa 30.6.2017 mennessä kirjallisena kaupunginhallitukselle osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, PL 215, 60101 Seinäjoki tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitusseinajoki.fi.

Asemakaavaehdotus (pdf, 2.04 Mt)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.08 Mt)
Selostus (pdf, 14.51 Mt)


Kaavaa varten laaditut selvitykset:
Luontoselvitys, 2015 (pdf, 4.18 Mt)Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu, Strafica 10.11.2015 (pdf, 3.33 Mt)Vapaudentien jatke meluselvitys, Ramboll 08.12.2015 (pdf, 1.85 Mt)

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma, Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016, Sito Oy (pdf, 2.66 Mt)Vapaudentien jatke (Hamarintie-Ruukintie) meluselvitys, Ramboll 18.11.2016 (pdf, 2.49 Mt)

Muut kaavaa koskevat selvitykset:

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitys, FCG 21.5.2014 (pdf, 8.12 Mt)

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008, Strafica (pdf, 7.76 Mt)

Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2008 (pdf, 39.98 Mt)

Routakallio – Eskoo – Rengonkylä – Honkakylä, Luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2007 (pdf, 10.69 Mt)

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja Itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009


Yhteyshenkilö:
Yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p. 06 416 6435, 044 7541 645

15.5.2013 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
30.4 - 15.5.2015 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
29.2.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi 1. kaavaehdotuksen nähtäville
10.3 - 8.4.2016 1. Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
22.5.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi 2. kaavaehdotuksen nähtäville
1.6. - 30.6.2017 2. Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavanSeinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi