+
Tulosta
Etusivu

16001 Kivenneva, Pihlajaniemen alue

Asemakaavaehdotus nähtävillä 3.7.-16.8.2019

Asemakaavan laajennus Kivennevan (16) kaupunginosassa Pihlajaniemen alueella Eskoon eritasoliittymän eteläpuolella.

Asemakaavalla muodostuu Kivennevan (16) kaupunginosan kortteli 1 ja siihen liittyvät erityisalueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 3.7.-16.8.2019

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 16.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus(at)seinajoki.fi.

Yhteyshenkilö:
yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p. 044 754 1645

Nähtävillä oleva aineisto:

Kaavakartta (pdf, 0.42 Mt)Kaavaselostus (pdf, 5.4 Mt)

Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Kivennevan luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2018 (pdf, 2.21 Mt)

Itäväylän varren maankäyttösuunnitelma, Sito Oy 2015 (pdf, 5.42 Mt)

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009

Muinaisjäännösinventointi, Mikrolitti Oy 2008 (pdf, 5.51 Mt)

Tiesuunnitelma (pdf, 0.64 Mt)

14.11.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
10.4. - 26.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
24.6.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
3.7. - 16.8.2019 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.___ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi