+
Tulosta
Etusivu

16001 Kivenneva, Pihlajaniemen alue

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo on päättynyt 26.4.2019

Asemakaavaa laajennetaan Kivennevan (16) kaupunginosassa Pihlajaniemen alueella Eskoon eritasoliittymän eteläpuolella.

Yhteyshenkilö:
yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p. 06 416 6435, 044 754 1645

Nähtävillä ollut aineisto:

Asemakaavaluonnos (pdf, 0.47 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.66 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 5.11 Mt)

Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Kivennevan luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki 2018 (pdf, 2.21 Mt)

Itäväylän varren maankäyttösuunnitelma, Sito Oy 2015 (pdf, 5.42 Mt)

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009

Muinaisjäännösinventointi, Mikrolitti Oy 2008 (pdf, 5.51 Mt)

Käsittelyvaiheet:

14.11.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
10.4. - 26.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
__.__. - __.__.___ Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.___ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi