+
Tulosta
Etusivu

12035 Hallila, Vuoritie 6

Asemakaavaluonnos nähtävillä 17.4.-30.4.2019

Asemakaavaluonnos koskee Hallilan (12) kaupunginosan korttelia 13 sekä siihen liittyviä vesi- ja puistoalueita. (Pajuluoma, Pajuluomanpuisto)

Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 17.4. - 30.4.2019

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 30.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus(at)seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto:

Kaavaluonnos (pdf, 0.61 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.68 Mt)

Kaavaselostus (luonnos) (pdf, 2.44 Mt)

Tontinkäyttösuunnitelma (pdf, 7.86 Mt)

Muuta kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Pajuluoman kaupunkipuron yleissuunnitelma 2005 (pdf, 6.72 Mt)
Vapaudentien yleissuunnitelma 2018, Ramboll (pdf, 10.57 Mt)
Vapaudentien jatkeen luontoselvitys, 2016 Ramboll (pdf, 5.23 Mt)
Luontoselvitys, 2018 (Tuomisto Hannu) (pdf, 4.2 Mt)


Yhteyshenkilöt:
kaavoitusjohtaja Martti Norja
p. 06 416 2225, 040 774 8501
martti.norja(at)seinajoki.fi

kaavasuunnittelija Eija Tuomaala
p. 06 416 6340, 050 575 7972
eija.tuomaala(at)seinajoki.fi


Käsittelyvaiheet:

2.5.2012 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
17.4. - 30.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
__.__. - __.__.___ Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.___ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi