+
Tulosta
Etusivu

09036 Alakylä, Valion alue

Asemakaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 24.10. – 22.11.2018

Asemakaavan muutos koskee Alakylän (09) kaupunginosan korttelia 19 (osa), 21 (osa), 22 ja 69 (osa) sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Alakylän (09) kaupunginosan korttelit 19 (osa) ja 118
sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet.

Tonttijaon muutoksella muodostuvat Alakylän (09) kaupunginosan korttelin 19 (osa) tontit 12 – 25 ja korttelin 118 tontit 1 - 4.

Kaavaehdotus ja tonttijako pidetään nähtävillä 24.10. – 22.11.2018.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia 22.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitusseinajoki.fi

Tonttijakoa koskevat muistutukset tulee jättää 22.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkiympäristölautakunta, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi

Asemakaavaehdotus (pdf, 2.89 Mt)Selostus (pdf, 15.82 Mt)

Alakylän luontoselvitys 2018 (pdf, 4.53 Mt)

Liito-orava selvitys 2018 (pdf, 3.19 Mt)Liikennemeluselvitys (pdf, 1.64 Mt)Liikenneselvitys (pdf, 1.34 Mt)Havainnekuva 27.8.2018 (pdf, 0.95 Mt)Havainnekuva 18.9.2018 (pdf, 1.0 Mt)Tonttijako kortteli 19 (osa) (pdf, 0.66 Mt)Tonttijako kortteli 118 (pdf, 0.07 Mt)

Muut selvitykset:

Valio Seinäjoen tehdas, Konttorin inventointi, Anu Buri Valio Engineering 5.10.2018 (pdf, 17.87 Mt)Valio Seinäjoki konttorin kuntoarvio, Esa Kemppainen ProLeader Oy, 2.7.2012 (pdf, 2.67 Mt)Valio Oy / Adven Oy, Seinäjoen tehtaan meluselvitys 2017, Ramboll (pdf, 0.77 Mt)Valio Oy, Seinäjoen tehtaiden kuivaimien pölypäästömittaukset 12.4.2017, Ramboll (pdf, 0.29 Mt)Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2016, Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantaryhmä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Eija Rintamäki (pdf, 2.34 Mt)Valio Oy Seinäjoen tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 1.3.2016 (pdf, 0.62 Mt)Seinäjoen seudun bioindikaattoritutkimus 2012, Ramboll (pdf, 5.27 Mt)Seinäjoen seudun ilmapäästöjen leviämismalli vuonna 2010, Finnish Consulting Group oy (pdf, 7.64 Mt)Fortum Lämpö Oy:n kattilalaitoksen nro 153 toiminta, Ympäristölupapäätös 3.7.2007 (pdf, 0.09 Mt)Yleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2008, Mikroliitti Oy. (pdf, 3.75 Mt)


Yhteyshenkilö(t):
Yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
p.06-416 6435, 044-754 1645
jyrki.kuusinenseinajoki.fi


kaavoitusassistentti Maija Hakola-Äijö
p. 06 416 6282
maija.hakola-aijoseinajoki.fi


14.2.2018 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
6.6. - 19.6.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
24.10. - 22.11.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
__.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.___ Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi