+
Tulosta
Etusivu

08035 Kasperi-Pajuluoma

Asemakaavoitettava alue sisältää kaavan muutostarpeita Vuoritien itäpään rakentamattomilla korttelialueilla, mutta on pääosin kaavan laajennusta, myös Hallilanvuoren alueen tuntumassa, missä myös voidaan osoittaa vähäistä asutuksen laajentamista. Radan ja Rautatienkadun varteen tutkitaan osayleiskaavan mukaiset aluevaraukset palvelu- ja työpaikka-alueiden vyöhykkeelle.

Asemakaavan muutos koskee (08) Kasperin kaupunginosan rakentamattomia kortteleita 73, 84 ja 85 sekä niihin liittyviä Viertolanpuistoa ja katualueita (Varsiviita, Rautatiekatu ja Vuoritie). Asemakaavan laajennus koskee kaupungin omistamia maita Vuoritien päässä Kasperin (08)kaupunginosassa sekä Rautatienkadun ja radan varteen sijoittuvia alueita Pajuluoman (20) kaupunginosassa.


Yhteyshenkilö(t):
kaavoitusarkkitehti Tiina Leppänen
p. +358 44 418 1871

kaavasuunnittelija Eija Tuomaala
p. 06 416 6340


8.2.2012 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
pvm. Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
pvm. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
pvm. Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
pvm. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
pvm. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
pvm. Lainvoimaisuuspäivä
pvm. Kuulutuspäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi