+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Vireillä olevat asemakaavat » 05054 Kapernaumi, kortteli 64 (osa), Tuottajankuja

05054 Kapernaumi, kortteli 64 (osa), Tuottajankuja

Asemakaavaehdotus nähtävillä 28.11.-28.12.2018

Asemakaavan muutos koskee Kapernaumin (5.) kaupunginosan korttelia 64 (osa) sekä siihen liittyviä virkistys-, katu- ja kevyenliikenteen alueita. (Tuottajankuja ja Tuottajanpuisto)

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Kapernaumin (5.) kaupunginosan kortteli 64 (osa) sekä siihen liittyvät katu- ja kevyenliikenteen alueet. (Tuottajankuja ja Jalostajakuja)

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 28.11.-28.12.2018

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 28.12.2018 klo 15-00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus(at)seinajoki.fi

Yhteyshenkilö:
yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen
06 416 6435, 044 754 1645
jyrki.kuusinen@seinajoki.fi


Asemakaavaehdotus (pdf, 1.04 Mt)

Asemakaavaselostus (pdf, 4.96 Mt)

12.9.2018 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
28.9. - 11.10.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
19.11.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
28.11. -28.12.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
__.__.____ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
__.__.____ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
__.__.____ Lainvoimaisuuspäivä
__.__.____ Voimaantulopäivä


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi