+
Tulosta
Etusivu

Rakennuskieltoalueet

23.12.2014
NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS- JA MUUTOSTYÖ / MRL 38 §:N MUKAINEN RAKENNUSKIELTO JA TOIMENPIDERAJOITUS

Kaupunkisuunnittelujaosto on kokouksessaan 16.12.2014 § 116 päättänyt Nurmon keskustan osayleiskaavan muutos- ja laajennusalueen maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyvästä MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto on voimassa viiden vuoden ajan. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §). Rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana.

Rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta koskeva alueen rajaus on yleiskaava-alueen rajausta suppeampi.

Kaupunginsuunnittelujaosto on kokouksessaan 16.12.2014 määrännyt MRL:n 202 §:n perusteella rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen tulevan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Nurmon keskustan rakennus- ja toimenpidekieltorajaus (pdf, 3.78 Mt)

11.11.2015
ASEMAKAAAVOITUKSESTA JOHTUVA RAKENNUSKIELTOALUE NIEMISTÖNMAALLA

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.11.2015 käynnistää Niemistönmaan asemakaavan laajennuksen ja määrätä liitekarttaan rajatulle alueelle asemakaavan laajennuksen laadinnan ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon ja rakennuskieltoon liittyvän MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kahden vuoden ajaksi. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §).

Lisäksi tekninen lautakunta määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Niemistön asuntoalueen laajennuksen asemakaavan 22.8.2016. Kaava on tullut voimaan 5.10.2016 ja samalla rakennuskielto ja toimenpiderajoitus on poistunut voimaan tulleen asemakaavan alueelta. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus jää voimaan alla olevassa kartassa osoitetuille alueille.

Niemistönmaan rakennuskieltoalue ja toimenpiderajaus 5.10.2016 (pdf, 0.42 Mt)

9.9.2015
ASEMAKAAVOITUKSESTA JOHTUVA RAKENNUSKIELTOALUE NIEMISTÖNMAALLA

Niemistönmaan alueen asemakaavoituksen käynnistymisen johdosta on tekninen lautakunta kokouksessaan 7.10.2009 päättänyt asettaa alueelle MRL 53 §:n mukaisen rakennuskiellon. Rakennuskielto koskee Heikkiläntien aluetta Vaasantien molemmin puolin ulottuen Impivaaraan asti sekä aluetta Auneksentiestä länteen osayleiskaavassa asunto-alueiksi osoitettuja alueita ja Niemistöntien alkupäätä molemmin puolin.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.9.2011 päättänyt jatkaa karttaliitteen mukaisilla alueilla MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa kahdella vuodella kuitenkin siten, että rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassaoleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137§).

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.9.2013 päättänyt jatkaa karttaliitteen mukaisilla alueilla MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa kahdella vuodella kuitenkin siten, että rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassaoleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137§).

Alueella on ollut kaksi rakennuskieltoaluetta, yksi Niemistön koulun ympäristössä ja yksi Heikkiläntien ympäristössä. Seinäjoen kaupunki on vuonna 2014 hankkinut maata koulun ympäristössä niin, että Niemistön koulun ympäristön aiempi rakennuskieltoalue on nyt pääosin kaupungin omistuksessa, joten alueen kieltoa ei ole tarkoituksenmukaista enää jatkaa. Alueen asemakaavoitusta käynnistetään asuntopoliittisten edellytysten perusteella mahdollisesti vuonna 2016.

Heikkiläntien alueen asemakaavoitus on ollut Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmissa tarkoituksena jatkaa sitä pääosin Impivaarantien ympäristössä ampumaradan toiminnan loputtua. Alueen asemakaavoitusta viedään eteenpäin edellä mainituin edellytyksin huomioiden kuitenkin myös kaupungin asuntopoliittiset edellytykset.

Tekninenlautakunta on kokouksessaan 9.9.2015 on päättänyt jatkaa asemakaavoituksen etenemiseksi haitattomasti asetettua MRL:n 53 §:n mukaista rakennuskieltoa Heikkiläntien ympäristössä kahdella vuodella. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassaoleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137§).

Niemistönmaan rakennus- ja toimenpidekieltorajaus Niemistöntien ja Vaasantien varrella (pdf, 1.01 Mt)


Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi