+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kartat ja paikkatieto » Uusi koordinaattijärjestelmä

Uusi koordinaattijärjestelmä

Uudet koordinaattijärjestelmät käyttöön 4.10.2012 alkaen

Seinäjoen kaupunki siirtyy kartta- ja paikkatietotuotannossa uuden yleiseurooppalaisen standardin mukaisiin tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiin. Kartastotöissä käytetään 4.10.2012 alkaen valtionhallinnon suositusten mukaista ETRS89 –koordinaattijärjestelmää. Käyttöön otetaan ETRS-GK23-tasokoordinaatisto ja N2000 –korkeusjärjestelmä.

Uusi koordinaattijärjestelmä on tarkempi ja tasalaatuisempi kuin aiemmin käytössä ollut kartastokoordinaattijärjestelmä (KKJ). Kiinteistötoimituksissa rajamitat ja pinta-alat vastaavat järjestelmässä entistä paremmin todellisia arvoja maastossa. Samoin seudullinen ja valtakunnallinen tietojenvaihto paranee ja aineistojen yhteiskäyttö tehostuu, kun kunnat ja valtionviranomaiset siirtyvät kaikki käyttämään yhtenäisiä koordinaattijärjestelmiä. Kaupunki luovuttaa paikkatietoaineistot jatkossa uusissa koordinaattijärjestelmissä.

Koordinaattiarvojen ulkomuoto muuttuu
ETRS-GKn-tasokoordinaateissa käytetään itäkoordinaatin (y) arvon edessä keskimeridiaanin astelukua, Seinäjoella 23. KKJ-koordinaateissa siinä oli kaistatunnus (2).