+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kartat ja paikkatieto » Paikkatietoaineistot

Paikkatietoaineistot

Ajantasainen ja kattava kartta-aineisto sekä muu paikkatieto on edellytyksenä suunnitelmalliselle yhdyskuntarakentamiselle.Kaupunki tuottaa ja ylläpitää digitaalista (numeerista) kartta-aineistoa koko kaupungin alueelta. Aineisto kattaa kiinteistörajojen, rajapyykkien ja kiinteistötunnusten lisäksi tiedot rakennuksista ja muista maastokohteista, vaikkapa valopylväistä ja asfaltin reunoista.
Aineisto tuotetaan nykyaikaisin mittausmenetelmin, GPS-satelliittimittausten ja takymetrimittausten avulla sekä käyttäen tarvittaessa ilmakuvausta laajemmilla alueilla.

Kartta-aineistoa luovutetaan joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin lupa ja sovittava asianmukainen korvaus aineiston käytöstä. Korvaus riippuu mm. aineiston laadusta ja kattavuudesta ja esim. painosmäärästä.

Seinäjoen kaupungissa digitaalisen kartan ja rakennusten sijaintitieto yhdistetään kiinteistörekisterin ja väestörekisterin kanssa yhtenäiseksi toimivaksi paikkatietoytimeksi ja kokonaisuudeksi TRIMBLE LOCUS -paikkatietojärjestelmällä Oracle-tietokantaa käyttäen.


Kartastoinsinööri Seija Perasto, seija.perastoseinajoki.fi
p. 040 774 8679

Paikkatietoasiantuntija Jari Vähätiitto, jari.vahatiittoseinajoki.fi

p.040 774 8500

Paikkatietoasiantuntija Hannes Keskikiikonen, hannes.keskikiikonenseinajoki.fi

p. 0400 815 603