+
Tulosta
Etusivu

Karttatuotteet

Tietokannassa ylläpidettävästä paikkatietoaineistosta tuotetaan erilaisia karttatuotteita:

  • Ajantasa-asemakaava kertoo kaupungin alueen asemakaavatilanteen
  • Kantakarttaa käytetään kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa pohjakarttana
  • Maanomistuskartta sisältää tietoa maaomistussuhteista kaupungissa
  • Opaskartta on tarkoitettu yleiskartaksi moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin
  • Ortoilmakuva tuo hyvän lisän erilaisiin suunnitelmiin ja havainnointiin
  • Teemakartoissa korostetaan tiettyä aihetta kartalla mm. pyöräilyreitit, tilastoalueet ym.
  • Virastokartta on yleistetty kantakartta, jossa korostetaan kiinteistötietoja

Karttatilaukset:
Kartastopalvelut p. 06 416 2255
Karttatilaukset toimitetaan 1-3 pv:n sisällä.