+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kadut ja liikenne » Yksityistiet » Kaupungin avustamat yksityistiet

Kaupungin avustamat yksityistiet

Seinäjoen kaupunki avustaa kaupungin alueella olevia tiekunnallisia yksityisteitä vuosittain erikseen päätettävän määrärahan puitteissa. Mikäli kunta antaa avustusta yksityistien kunnossapitoon, tien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tai tien käyttäminen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia, tarvitaan tiekunnan tai tieosakkaiden lupa. Muilta kuin yksitystien osakkailta on edellä mainituissa tapauksissa mahdollista periä yksityistielain 38 §:n ja 39 §:n mukainen käyttömaksu.

Kunnossapitoavustuksen suuruus määräytyy kaupungin vuosittain hyväksytyn talousarvion perusteella. Avustusta ei erikseen myönnetä kesä- ja talvihoitoon, vaan tieosakkaat voivat itse ohjata avustukset tarpeellisiksi katsomiinsa kohteisiin tai toimenpiteisiin.

Kunnossapitoavustuksen ehdot vakituiselle kiinteistöille johtaville teille

  • Yksityistieavustusta voi hakea vain, jos tielle on perustettu tiekunta (Yksityistielaki 560/2018, 84 §)
  • Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö
  • Tien pituus tulee olla viimeiseen asuttuun talouteen saakka vähintään 300 metriä
  • Avustusta myönnetään vain viimeiseen asuttuun talouteen saakka
  • Avustusta myönnetään vain yhtä tietä myöten talouteen. Useampaa tietä avustetaan ainoastaan silloin, jos tieltä katsotaan olevan yleistä läpikulkuliikennettä.
  • Tien osakkaiden on kunnostettava tietä vähintään 50 %:n osuudella siitä, mitä kaupungin myöntämä avustus on
  • Avustusanomukset on toimitettava 31.3. mennessä kaupungin Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle. Määräajan jälkeen jätettyjä anomuksia ei käsitellä, eikä oteta huomioon

Kunnossapitoavustus maksetaan kultakin tieltä ainoastaan yhdelle tilille. Avustus voidaan maksaa tiekunnan tilille, osakkaiden yhteiselle tilille tai yhden osakkaan omalle tilille muilta osakkailta saadun valtakirjan perusteella. Tieosakkaiden tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa kunnossapitoavustuksen suuruuteen.

Tieavustuslomakkeet:

2019_yksityistieavustuslomake.docx (docx, 0.05 Mt) 2019_yksityistieavustuslomake.pdf (pdf, 0.06 Mt)

Yhteystiedot:

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Yksityistiejaosto
PL 215, Kirkkokatu 6
60101 Seinäjoki
kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi

Yksityistiejaoston esittelijä
Hannu Ilomäki
p. 06 416 6523, 044 418 1252
hannu.ilomakiseinajoki.fi

Yksityistiejaoston sihteeri
Vappu Rinta-Lusa
p. 06 416 6526, 044 418 1084
vappu.rinta-lusaseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi