+
Tulosta
Etusivu

Pyöräily

Seinäjoen pienet korkeuserot ja lyhyet välimatkat mahdollistavat pyöräilyn miellyttävänä kulkutapana. Vuonna 2010–2011 tehdystä valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta käy ilmi, että 11 prosenttia seinäjokelaisten matkoista tehdään polkupyörällä. Näin ollen seinäjokelaiset siis pyöräilevät enemmän kuin suomalaiset keskimäärin: valtakunnallisesti vain 8 prosenttia matkoista tehdään polkupyörällä. Seinäjoen kaupungin pyöräilystrategian linjaus on, että vuonna 2016 pyöräilyn kulkutapaosuus olisi 15 prosenttia ja vuonna 2030 jopa 35 prosenttia.

Pyörätieverkosto Seinäjoella on kattava ja sitä pyritään parantamaan jatkuvasti. Useimmat pyöräreitit kulkevat yhdistetyillä pyöräteillä ja jalkakäytävillä.

Seinäjoella on hyvät mahdollisuudet myös vapaa-ajan pyöräilyyn: reittivaihtoehtoja on runsaasti ja kaupunki ylläpitää 19 pyöräilylaatikkoa Seinäjoen alueella (Karttoja reiteistä ja laatikoiden sijainnista). Seinäjoen kaupungin liikuntapalvelut järjestää lisäksi vuosittain touko-elokuussa Pyöräily Palkitsee -kampanjan yhdessä Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun kanssa.
Seinäjoen pyöräilystraegiaan (2012–2015) on koottu 10 lupausta, jotka kaupunki on tehnyt pyöräilyn edistämiseksi. Kaupunki on päättänyt muuttaa strategian nimen pyöräilyn edistämisohjelmaksi ja ohjelman päivitystyötä tehdään 2017 vuoden ajan.

Seinäjoen kaupungin pyoräilystrategia.pdf (pdf, 4.78 Mt)

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi