+
Tulosta
Etusivu

Ylijäämämaiden vastaanotto

Julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa syntyviä ylijäämämassoja vastaanotetaan ja käsitellään ympäristöluvan mukaisesti Pirttikorven maanläjitysalueella osoitteessa Seinäjoentie 1689.

Kaatopaikalle voidaan sijoittaa rakennustoiminnassa syntyneitä puhtaita maa- ja kiviaineksia (jäteluokka 17 05 04), eikä siellä oteta vastaan yhdyskuntajätteitä, ongelmajätteitä tai pilaantunutta maata, hiekanerotuskaivojen hiekkaa eikä rakennusten purkujätteitä.

Maa-aineksien vastaanottoajat:
ma­­–pe 7–16

Kuormien ylösottajat:
p. 044 418 1728


Ajo-ohjeet ylijäämämaiden vastaanottoalueelle

Pirttikorven materiaalipankin ja ylijäämämaiden vastaanottoalueen virallinen osoite on:

Seinäjoentie 1689
60200 Seinäjoki

Navigaattoreita tmv. käytettäessä osoite saattaa ohjata väärään paikkaan (Munakkaan).

Ylijäämämaiden vastaanottoalue sijaitsee Seinäjoentien varressa Peräseinäjoelle mentäessä. Ohikulkutien liikenneympyrästä n. 3,5 km Peräseinäjoen suuntaan. Linkki alueen sijaintiin.

GoogleMaps-palvelua käytettäessa kirjoita hakukenttään: Pirttikorpi Maankaatopaikka, Seinäjoki


Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi