+
Tulosta
Etusivu

Ylijäämämaiden vastaanotto

Julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa syntyviä ylijäämämassoja vastaanotetaan ja käsitellään ympäristöluvan mukaisesti Lellunnevan maanläjitysalueella osoitteessa Lellunnevantie.

Kaatopaikalle voidaan sijoittaa rakennustoiminnassa syntyneitä puhtaita maa- ja kiviaineksia (jäteluokka 17 05 04), eikä siellä oteta vastaan yhdyskuntajätteitä, ongelmajätteitä tai pilaantunutta maata, hiekanerotuskaivojen hiekkaa eikä rakennusten purkujätteitä.

Maa-aineksien vastaanottoajat:
ma­­–pe 7–16

Kuormien ylösottajat:
p. 044 418 1728

Henkilöiden yhteystiedot
Vain virka-aikana

Ylijäämämaiden vastaanotto
Lellunnevan maankaatopaikka


Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi