+
Tulosta
Etusivu

Vapaudentien jatke

Vapaudentien jatkeen yleissuunnittelu

Vapaudentien jatkeen yleissuunnittelu on käynnistymässä. Selvityksiä on tehty ennen suunnitteluvaihetta ja niiden osalta työ jatkuu edelleen.

Yleissuunnitelman tarkoitus on toimia kaupunginvaltuuston apuna toteutuspäätöksen tekemisessä ja jatkossa pohjana mahdolliselle katusuunnittelulle.

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki
kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi .

Suunnitteluun liittyvää aineistoa:

LIITE 1. Suunnittelualue ja vaikutustarkastelualue.pdf (pdf, 1.2 Mt) LIITE 2. Ote yleiskaavayhdistelmästä.pdf (pdf, 0.51 Mt) LIITE 3. Ote ajantasaisesta asemakaavasta A.pdf (pdf, 1.06 Mt) LIITE 4. 20017 Kaavakartta ja merkinnät Kh 20170918.pdf (pdf, 2.04 Mt) LIITE 5. Vapaudentien jatke Luontoselvitys 2016 Ramboll Oy.pdf (pdf, 30.29 Mt) LIITE 6. Routakallio-Eskoo-Rengonkylä-Honkakylä luontoselvitys 2007.pdf (pdf, 10.69 Mt) LIITE 7. Luontoselvitys Satamonmäki-Jäniskallio 2015.pdf (pdf, 4.18 Mt) LIITE 8. Vapaudentien jatke meluselvitys Ramboll Finland Oy 2015.pdf (pdf, 1.85 Mt) LIITE 9. Vapaudentien jatke meluselvitys 2016 Ramboll Oy.pdf (pdf, 2.49 Mt) LIITE 10. Seinäjoki Yleiskaava-alueiden mjinventointi 2008 Mikroliitti Oy.pdf (pdf, 3.38 Mt) LIITE 11. Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 2008 Strafica.pdf (pdf, 4.44 Mt) LIITE 12. Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 2015 Strafica.pdf (pdf, 3.33 Mt) LIITE 13. Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma 2016 Sito Oy.pdf (pdf, 2.39 Mt) LIITE 14. Vapaudentien jatke yleiskarttaluonnos VE1 2016 Ramboll Oy.pdf (pdf, 3.28 Mt)

Tarjouspyyntövaiheen kysymykset ja vastaukset 9.11.2017

Tarjousvaiheen kysymykset ja vastaukset.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi