+
Tulosta
Etusivu

Vapaudentien jatke

Seinäjoen kaupunki on aloittanut Vapaudentien jatkeen yleissuunnittelun. Suunnittelukonsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy.

Yleissuunnitelman on tarkoitus toimia kaupunginvaltuuston apuna toteutuspäätöksen tekemisessä ja jatkossa pohjana myös mahdolliselle katusuunnittelulle.

Lisätietoa hankkeen yleissuunnittelusta

Yleissuunnitelma laaditaan Vuoritien liittymän pohjoispuolelta Eskoon alueelle saakka. Pohjoispäässä tutkitaan suunnitelman osana myös Björkenheimin siltatien parantamisen ratkaisut Huhtalantien liittymään saakka.

Suunnittelualue on osoitettu kartassa: Suunnittelualue ja vaikutustarkastelualue (, )

Yleissuunnittelun tavoitteena on tutkia Vapaudentien jatkeen toteuttamisen vaikutukset ajoneuvoliikenteelle sekä mahdollisuutta vapauttaa nykyisiä väyliä ja alueita muuhun käyttöön liikenteen vähentymisen myötä. Suunnittelussa huomioidaan myös jalankulun ja pyöräilyn sujuvat ja nykyaikaiset reitit.

Toteutuessaan Vapaudentien jatke tulisi olemaan pääsisäänkäynti Itäväylältä Seinäjoen keskustaan. Suunnitelman yhteydessä tutkitaan myös ns. 0-vaihtoehto, jossa Vapaudentien jatketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa liikenne jää nykyisille väylille Kärjen ja Törnävän kohdalla. 0-vaihtoehdosaa määritellään kuitenkin toimenpiteet, joiden avulla kasvavan liikenteen haittavaikutuksia voitaisiin vähentää liikennemäärien kasvaessa.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Keväällä 2018 tullaan järjestämään kaksi kaikille avointa työpajaa/yleisötilaisuutta ja kohdennettuja sidosryhmätilaisuuksia. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään maaliskuun aikana.

Yleissuunnitelman ja sen yhteydessä tehtävä vaikutusarviointi toimivat kaupunginvaltuuston apuna toteutuspäätöksen tekemisessä ja pohjana mahdolliselle katusuunnittelulle jatkossa. Yleissuunnitelma asetetaan nähtäville loppukesällä 2018.

Hankkeen postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen venla.pesonenramboll.fi.

Ilmoittautumisen yhdessä pyydämme kertomaan myös asuinalueen, yhdistyksen tai muun mahdollisen taustaorganisaation.

Lisätiedot:

Ramboll Finland Oy
Lauri Vesanen, projektipäällikkö
p. 040 582 9755
lauri.vesanenramboll.fi

Seinäjoen kaupunki
Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö
p. 044 754 1648
keijo.kaistilaseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi