+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ajankohtaista » Kuulutukset » 2018 » Helmikuu » Julkipanoilmoitus lupa-asiainlautakunnan päätöksistä 30.1.2018

Julkipanoilmoitus lupa-asiainlautakunnan päätöksistä 30.1.2018

5.2.2018, klo 7:30

Lupa-asiainlautakunta antaa 9.2.2018 seuraavat ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristölupapäätökset:

Hakija:

Destia Oy, Lohkarekuja 1, 62100 Lapua

Toiminnan laatu ja sijainti:

Kallion louhinta ja louheen murskaus. Lupa on myönnetty 10 vuodeksi. Toiminta sijaitsee Seinäjoen kaupungin Ylistaron Isokylässä tilalla Hyväinsalo (743-433-18-0). Toiminta-alueen osoite on Isonkyläntie 129, 61430 Isorehto.

Hakija:

Vapo Oy, PL 22, 40101 Jyväskylä

Toiminnan laatu ja sijainti:

Tuhkan hyödyntäminen maarakentamisessa. Kyseessä on voimassa olevan ympäristöluvan muutos. Toiminta sijaitsee Peräseinäjoella Viitalan kylässä Haukinevan alueella kiinteistöllä 743-421-4-360.

Lupa-asiainlautakunta antaa 9.2.2018 seuraavan maa-aineslain mukaisen maa-ainesten ottolupapäätöksen:

Hakija:

Destia Oy, Lohkarekuja 1, 62100 Lapua

Toiminnan laatu ja sijainti:

Kiviaineksen ottotoiminnan jatkaminen, jolle aikaisempi maa-ainesten ottolupa on ollut voimassa 1.4.2017 saakka. Toiminta jatkuu aikaisemman maa-ainesten ottoluvan mukaisena. Lupa on myönnetty 10 vuodeksi. Toiminta sijaitsee Seinäjoen kaupungin Ylistaron Isokylässä tilalla Hyväinsalo (743-433-18-0). Toiminta-alueen osoite on Isonkyläntie 129, 61430 Isorehto.

Seinäjoen kaupungin lupa-asiainlautakunnan 30.1.2018 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 9.2.2018 Seinäjoen kaupungintalolla rakennusvalvonnan toimistossa, osoite Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki.

Ympäristönsuojelun asioita koskevat päätösasiakirjat ovat nähtävinä ja säilytetään Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelun toimistossa, osoite Keskuskatu 32 I, 60100 Seinäjoki.

Päätökset kokonaisuudessaan ovat nähtävinä Seinäjoen kaupungin pöytäkirjapalvelussa:

http://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/esityslistatjapoytakirjat.html

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon sen antopäivänä.

Seinäjoella 5.2.2018

LUPA-ASIAINLAUTAKUNTA

Julkipantu Seinäjoen kaupungin ilmoitustaululla 5.2.–12.3.2018.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja