+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Työpaikat » 2019 » Elokuu » Koulukuraattorin viransijaisuus

Koulukuraattorin viransijaisuus

9.8.2019, klo 9:15

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana

KOULUKURAATTORIN VIRANSIJAISUUS

Viransijaisuus on 2.9.2019 – 31.8.2020 välisenä aikana. Sijaisuus voi jatkua myös tämän jälkeen, mutta enintään siihen saakka, kunnes viran vakituinen työntekijä palaa työhönsä.
Viran toimialueen pääkouluna on Seinäjoen Yhteiskoulu. Lisäksi toimialueeseen kuuluu Kivistön, Toukolanpuiston ja Lintuviidan alakoulut. Koulut ovat alkusijoituspaikkoja, toimipisteet voivat muuttua oppilastilanteen ja työtarpeen mukaan.

Koulukuraattori on koulussa sosiaalityön ammattilainen. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kokonaiskehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, kiinnostusta moniammatilliseen opiskeluhuoltotyöhön ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävässä edellytetään sosiaalialan soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jonka lisäksi on suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Viransijaisuuteen valinta ei edellytä vastaavan kuraattorin kelpoisuutta.
Tehtävässä noudatetaan KVTES:n mukaista koulukuraattorin työaikaa. Kuraattorin viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Seinäjoen kaupungin henkilöstöjaoston vahvistaman päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa johtava koulukuraattori Tiina Hauta, tiina.hauta@seinajoki.fi, 044 754 1611 sekä erityisopetuksen rehtori Ville Järvi, ville.jarvi@seinajoki.fi, (06) 416 2678, 040 560 3667.

Tehtävää haetaan sähköisesti KuntaRekryn kautta, työavain 246112. Hakemuksen tulee olla perillä 22.8.2019 klo 15. Haastattelut järjestetään maanantaina 26.8. ja valinta tehdään heti.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja