+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Työpaikat » 2019 » Helmikuu » Sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun

Sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun

5.2.2019, klo 12:10

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana sosiaalityöntekijän virkoja ja sijaisuus:
kolme virkaa lapsiperheiden sosiaalityössä sekä yksi virka ja sijaisuus lastensuojelun avohuollossa. Sijaisuuden kesto 30.6.2019 saakka.

Lapsiperheiden sosiaalityössä käsitellään kaikki uudet lastensuojeluilmoitukset, laaditaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi sekä toteutetaan suunnitelmallista sosiaalityötä lapsiperheissä. Työtä on eriytetty arviointiin ja suunnitelmalliseen sosiaalityöhön pienissä ryhmissä. Koko tiimi on kokonaisuudessaan kymmenen viranhaltijan kokoinen. Tiimin kokonaisvastuun kantaa vastaava sosiaalityöntekijä. Työtiimissä on myös sosiaaliohjausta. Kaupungin oma perhetyö on tiivis osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja.

Lastensuojelun avohuollon työ toteutetaan tiimimallissa, jossa esimiestyö, perheterapeuttinen työote ja tiimikoordinaattori ovat käytössä. Avohuollon sosiaalityötä johtaa vastaava sosiaalityöntekijä. Seinäjoen kaupungissa lapsiperheille on vanhemmuuden ja läheisverkoston tueksi järjestettävissä monenlaista palvelua ja toimintaa. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tarpeisiin kyetään lisäksi monialaisessa yhteistyössä järjestämään vaativiakin palveluja.

Työntekijän tukena työpari- ja esimiestyön lisäksi ovat säännöllinen työnohjaus, konsultaatiot, asiantuntijaryhmä sekä laaja ja kattava monialainen viranomaisverkosto. Lisäksi olemme tarvittavissa määrin mukana tutkimus- ja kehittämistyössä. Työtilamme tulevat sijaitsemaan Aalto-keskuksessa, jonka peruskorjaus valmistuu keväällä 2019. Asiakkaille on tarjota monipuolista ja monialaista palvelua erilaisiin vaativiinkin perhetilanteisiin. Ryhmätyönohjaus on säännöllistä ja henkilöstölle on tarjota kouluttautumismahdollisuuksia. Etätyömahdollisuutta voi käyttää.

Erittäin vaativa tehtävänkuva on huomioitu palkkauksessa. Kelpoisuusehdot täyttävälle sosiaalityöntekijälle maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa 3520 euroa kuukaudessa (3200 euroa + tva 10 %). Lisäksi palkkausta voidaan vielä tarkistaa vuoden sitoutumisehdon ja lisäkoulutuksen jälkeen.
Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityön opiskelijoiden hakemukset otetaan huomioon sosiaalihuollon ammattihenkilölain määräysten mukaisesti. Maisteritutkinnon loppuun saattamista voidaan tukea palkallisella opintovapaalla.
Hakijan osalta arvostamme kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oma auto on tarpeen työssä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuilmoitukset kuntarekry.fi (työavain 215281)
Haku päättyy 28.2.2019

Lisätietoja:
lastensuojelun johtaja Janne Pajaniemi, p. 040 774 8700
vastaavat sosiaalityöntekijät Minna Talvitie, p. 044 470 0436 ja Minna Sillanpää, p. 044 470 0460


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja